2015 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த நிருபருக்கான அன்னை தெரசா விருது

2015 ஆம் ஆண்டில் சிறந்த நிருபருக்கான அன்னை தெரசா விருது

2015 ஆம் ஆண்டில் உள்ளாட்சி முரசு பத்திரிக்கை சார்பாக சிறந்த நிருபருக்கான அன்னை தெரசா விருது உடுமலை D.மணியன் அவர்களுக்கு கோவை ஜென்னி கிளப்பில் உள்ளாட்சி முரசு ஆசிரியர் ரிச்சார்டு ஆனந்த் அவர்கள் கவுண்டன்பாளையம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.ஆறுக்குட்டி அவர்களால் மக்கள் மித்திரன் ஆசிரியர் D.மணியன் அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.

Related posts

Leave a Comment